• че си, ако сънуваш, ще се издигнеш в очите на познатите си
  • Друг ако е кмет, ще постигнеш значителен напредък в работата си
  • Ако сънувате или разговаряте с, кмет — очаква ви нова придобивка; ако вие сте кмет — ще получите гражданско признание

КМЕТ – че си, ако сънуваш, ще се издигнеш в очите на познатите си. Друг ако е кмет, ще постигнеш значителен напредък в работата си.

Кмет – че си | гражданска чест ще ти отдадат.

КМЕТ – Ако сънувате или разговаряте с, кмет – очаква ви нова придобивка; ако вие сте кмет – ще получите гражданско признание.

КМЕТ – че си – чест гражданска ще ти отдават.

Ако сънуваш или разговаряш с него, очаквай някаква нова придобивка.Ако си, ще получиш гражданско признание, като ти бъдат отдадени граждански почести.

Ако сънувате или разговаряте с, кмет — очаква ви нова придобивка; ако вие сте кмет — ще получите гражданско признание

За късмет, сподели с приятел: