0 / 5. 0

Tълкуване:

Имаш ли насън възпалени клепачи, значи ще съчувстваш на изпаднал в нужда познат.Гледаш ли в съня си нечии клепачи, ще научиш, че някой приятел е в беда.Сънуваш ли, че нямаш клепачи, ще постъпиш коравосърдечно или егоистично.ако сънуваш, че нямаш клепачи, ще постъпиш коравосърдечно или егоистично. Възпалени клепачи ако имаш, ще съчувстваш на изпаднал в нужда познат. Ако гледаш нечии клепачи, ще научиш, че някой приятел е в беда.Ако сънуваш, че нямаш клепачи, ще постъпиш коравосърдечно или егоистично. Възпалени клепачи ако имаш, ще съчувстваш на изпаднал в нужда познат. Ако гледаш нечии клепачи, ще научиш, че някой приятел е в беда.

За късмет, сподели с приятел: