• Житен или ечемичен в съня са обещание за добри доходи, успехи и плодородие
  • Клас от ученици в съня показва, че имаш нужда от опресняване на знанията или от придобиване на нови знания и умения за постигане на напредък
  • Ако преминаваш в по-горен клас, ще имаш успехи

КЛАС – житен или ечемичен в съня са обещание за добри доходи, успехи и плодородие.

(ученически)Ако е в класната си стая, означава, че ти предстои среща със стар(и) приятел, с който (които) си бил много близък, но животът ви е принудил да се разделите.

За късмет, сподели с приятел: