0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си клакьор, значи въпреки старанието ти работата ти няма да бъде оценена по достойнство.Сънуваш ли се като клакьор, ще се обидиш на шефа си, ще изпиташ омерзение към началник или вишестоящ.ако се сънуваш, ще се обидиш на шефа си, ще изпиташ омерзение към началник или вишестоящ. Друг ако е клакьор, значи въпреки старанието ти работата ти няма да бъде оценена по достойнство.Ако се сънуваш, ще се обидиш на шефа си, ще изпиташ омерзение към началник или вишестоящ. Друг ако е клакьор, значи въпреки старанието ти работата ти няма да бъде оценена по достойнство.

За късмет, сподели с приятел: