• Ако видиш или използваш насън, значи сам ще постигнеш успехите в работата си
  • Друг ако държи кирка, ще получиш неочаквана помощ или подкрепа
  • Ако сънувате кирка — ще имате проблеми с вашите съседи; ако работите с нея — ще присъствате на богата вечеря

КИРКА – ако видиш или използваш насън, значи сам ще постигнеш успехите в работата си. Друг ако държи кирка, ще получиш неочаквана помощ или подкрепа.

КИРКА – Ако сънувате кирка – ще имате проблеми с вашите съседи; ако работите с нея – ще присъствате на богата вечеря.

Ако сънуваш, ще имаш проблеми със съседите си.Ако видиш, ти предстоят дълги, сериозни и прекалено уморителни разговори, свързани с политика, религия, история и т.н.Ако работиш с нея, ще те поканят и ще присъстваш на богата вечеря.

Ако сънувате кирка — ще имате проблеми с вашите съседи; ако работите с нея — ще присъствате на богата вечеря

За късмет, сподели с приятел: