0 / 5. 0

Tълкуване:

Кирка око видиш или използваш насън, значи сам ще постигнеш успехите в работата си.Друг ако държи кирка, ще получиш неочаквана помощ или подкрепа.Кирка в съня е знак за проблеми със съседите.Работиш ли с кирка в съня – богата вечеря ти предстои.ако видиш или използваш насън, значи сам ще постигнеш успехите в работата си. Друг ако държи кирка, ще получиш неочаквана помощ или подкрепа. Ако сънуваш кирка — ще получите проблеми с Вашите съседи; ако работите с нея — ще присъствате на богата вечеря.Ако видиш или използваш насън, значи сам ще постигнеш успехите в работата си. Друг ако държи кирка, ще получиш неочаквана помощ или подкрепа.– Ако сънувате кирка — ще имате проблеми с вашите съседи; ако работите с нея — ще присъствате на богата вечеря– Ако сънувате кирка — ще имате проблеми с вашите съседи; ако работите с нея — ще присъствате на богата вечеря

За късмет, сподели с приятел: