• Ако чуеш в съня си, ще се скараш с приятел или ще изоставиш някаква работа

КИКОТ, КИКОТЕНЕ – ако чуеш в съня си, ще се скараш с приятел или ще изоставиш някаква работа.

За късмет, сподели с приятел: