0 / 5. 0

Tълкуване:

Квитанция ако даваш насън, ще претърпиш финансови или материални загуби.Ако получаваш квитанция, ще съжаляваш за проявена недалновидност или за политическо късогледство.ако даваш насън, ще претърпиш финансова или материална загуба. Ако ти дават квитанция, ще съжаляваш за проявена недалновидност или за политическо късогледство. Ако сънуваш, че получавате квитанция — ще Ви се случи нещо неприятно или ще се наложи да давате пари; ако я попълвате — ще простите чужд грях.Ако даваш насън, ще претърпиш финансова или материална загуба. Ако ти дават квитанция, ще съжаляваш за проявена недалновидност или за политическо късогледство.– Ако сънувате, че получавате квитанция — ще ви се случи нещо неприятно или ще се наложи да давате пари; ако я попълвате — ще простите чужд грях– Ако сънувате, че получавате квитанция — ще ви се случи нещо неприятно или ще се наложи да давате пари; ако я попълвате — ще простите чужд грях

За късмет, сподели с приятел: