0 / 5. 0

Tълкуване:

Квестор в съня е сигнал за повече внимание при работа с пари и ценности.подобен сън е сигнал за повече внимание при работа с пари или ценности.Подобен сън е сигнал за повече внимание при работа с пари или ценности.

За късмет, сподели с приятел: