0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако сънуваш каторга — ще получите възможност да се убедите в безсмислицата на някаква тема, която Ви е вълнувала.– Ако сънувате каторга — ще имате възможност да се убедите в безсмислицата на някаква тема, която ви е вълнувала– Ако сънувате каторга — ще имате възможност да се убедите в безсмислицата на някаква тема, която ви е вълнувала

За късмет, сподели с приятел: