0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако сънуваш католик — за християнин — скандал в дома ви; ако Вие сте католик — ще изкупвате стар грях.– Ако сънувате католик — за християнин — скандал в дома ви; ако вие сте католик — ще изкупвате стар грях– Ако сънувате католик — за християнин — скандал в дома ви; ако вие сте католик — ще изкупвате стар грях

За късмет, сподели с приятел: