• Aко разглеждаш насън, ще се радваш на добър шанс и многобройни възможности за избор в работата си
  • Ако сънувате, ровите или носите каталог — ще получите скъп подарък

КАТАЛОГ – ако разглеждаш насън, ще се радваш на добър шанс и многобройни възможности за избор в работата си.

КАТАЛОГ – Ако сънувате, ровите или носите каталог – ще получите скъп подарък.

Ако сънуваш, ровиш или носиш, ти предстои да получиш скъп подарък.

Ако сънувате, ровите или носите каталог — ще получите скъп подарък

За късмет, сподели с приятел: