0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако в съня си седиш на капрата на файтон, ще ти поверят отговорна задача.Друг ако видиш на капрата, значи ще имаш нов началник.ако в съня си седиш на капрата на файтон, ще ти поверят отговорна задача. Друг ако видиш на капрата, значи ще имаш нов началник.Aко в съня си седиш на капрата на файтон, ще ти поверят отговорна задача. Друг ако видиш на капрата, значи ще имаш нов началник.

За късмет, сподели с приятел: