• B съня предсказва, че ще пилееш времето си с безцелни занимания

КАНДИДАТ, КАНДИДАТУРА – в съня предсказва, че ще пилееш времето си с безцелни занимания.

За късмет, сподели с приятел: