• Предмети от камъш в съня са предупреждение, че нещата, с които си се захванал, са нестабилни, неустойчиви, лесноуязвими

КАМЪШ – предмети от камъш в съня са предупреждение, че нещата, с които си се захванал, са нестабилни, неустойчиви, лесно уязвими

За късмет, сподели с приятел: