0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли калций, значи ще бъдеш издръжлив и ще се приспособяваш към тежки и екстремни условия за живеене.тълкуването на подобен сън се свързва пряко с физическото и емоционалното ти здраве, с издръжливостта и пригодимостта ти към трудни или екстремни условия.Тълкуването на подобен сън се свързва пряко с физическото и емоционалното ти здраве, с издръжливостта и пригодимостта ти към трудни или екстремни условия.

За късмет, сподели с приятел: