0 / 5. 0

Tълкуване:

Четеш ли насън йероглифи или ги разбираш, значи ти предстои успешно да се справиш с неприятна ситуация, която изисква много ум и интелигентност.Видиш ли в съня си йероглифи, означава че заради недоброто ти образование, способности и ниската ти квалификация може да претърпиш материални загуби.ако насън видиш йероглифи, значи недостатъчните ти знания, умения, образование или квалификация може да ти костват загуба на много пари. Ако четеш или разбираш написаното с йероглифи, ще успееш да се справиш с проблемна ситуация, която изисква извънредно много интелектуален потенциал.ако насън видиш йероглифи, значи недостатъчните ти знания, умения, образование или квалификация може да ти костват загуба на много пари. ако четеш или разбираш написаното с йероглифи, ще успееш да се справиш с проблемна ситуация, която изисква извънредно много интелектуален потенциал.Ако насън видиш йероглифи, значи недостатъчните ти знания, умения, образование или квалификация може да ти костват загуба на много пари. Ако четеш или разбираш написаното с йероглифи, ще успееш да се справиш с проблемна ситуация, която изисква извънредно много интелектуален потенциал.– болестболест

За късмет, сподели с приятел: