0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли насън инвалид, значи ти предстоят много спънки в личен и професионален план, които няма да могат да се преодолеят лесно.Сънуваш ли себе си като инвалид, значи ти предстои успех, въпреки че не ти позволяват да опиташ да се докажеш и те подценяват.Говориш ли с инвалид насън, слушай внимателно какво ти казва.Пенсионер инвалид ако видиш, болест те очаква.Видиш ли инвалид насън, обмисляй добре постъпките си.ако се сънуваш, е добър знак: ще успееш, въпреки че те подценяват или лишават от шанс за изява. Ако друг е инвалид, чакат те много труднопреодолими пречки в личния живот и професията. Ако Ви се присъни, че сте инвалид — ще получите голям късмет, ако говорите с него — вслушайте се добре в съветите на околните, това ще Ви направи богат; ако гледате друг инвалид — дебне Ви опасност, обмисляйте добре Вашите постъпки; ако са много — предсказва щастие, на стари години.ако се сънуваш, е добър знак: ще успееш, въпреки че те подценяват или лишават от шанс за изява. ако друг е инвалид, чакат те много труднопреодолими пречки в личния живот и професията.– Ако сънувате, че сте инвалид — ще иматеголям късмет, ако говорите с него — вслушайте се добре в съветите наоколните, това ще ви направи богат; ако гледате друг инвалид — дебне виопасност, обмисляйте добре вашите постъпки; ако са много — предвещаващастие, на стари години– Ако сънувате, че сте инвалид — ще иматеголям късмет, ако говорите с него — вслушайте се добре в съветите наоколните, това ще ви направи богат; ако гледате друг инвалид — дебне виопасност, обмисляйте добре вашите постъпки; ако са много — предвещаващастие, на стари години

За късмет, сподели с приятел: