0 / 5. 0

Tълкуване:

Продаваш ли в съня си имение, значи ще осиромашееш; някой иска да се добере до теб.Видиш ли насън, посещаваш или притежаваш имение, значи трябва да се пазиш от прекалени харчове и щедрост.Имение сънуваш ли, ще получиш наследство.Друг ако има имение в съня ти, ще положиш безполезен труд.ако видиш, притежаваш или посещаваш насън, е предупреждение срещу излишна щедрост или разточителство. Ако продаваш имението си, ще обеднееш. Ако сънуваш имение — ще получите голямо наследство; ако го притежава друг — ще положите безполезен труд; ако го продавате — някой желае да се добере до вас.ако видиш, притежаваш или посещаваш насън, е предупреждение срещу излишна щедрост или разточителство. ако продаваш имението си, ще обеднееш.Ако сънувате имение – ще наследите много пари.– Ако сънувате имение — ще получите голямонаследство; ако го притежава друг — ще положите безполезен труд; ако гопродавате — някой желае да се добере до вас– Ако сънувате имение — ще получите голямонаследство; ако го притежава друг — ще положите безполезен труд; ако гопродавате — някой желае да се добере до вас

За късмет, сподели с приятел: