0 / 5. 0

Tълкуване:

ако насън слушаш измислици, напразно ще се опитваш да заблудиш някого. Ако ти съчиняваш измишльотини, ще те баламосват.ако насън слушаш измислици, напразно ще се опитваш да заблудиш някого. ако ти съчиняваш измишльотини, ще те баламосват.

За късмет, сподели с приятел: