0 / 5. 0

Tълкуване:

Чуеш ли в съня си заплаха, отправена към теб, трябва да проявиш повече внимание и предпазливост към работата и обществените си изяви.Насочена ли е към друг заплахата, ще се страхуваш за бъдещето си.Заплашваш ли някого, ще се разкайваш за необмисленото си поведение и лошо отношение към някои хора.Ако някой те заплашва насън, имаш неоснователни страхове.Ти ако заплашваш някой насън, след време ще дойде момент, в който ще трябва да вземеш важно решение.ако чуеш насън, отправена към тебе, е предупреждение за повече предпазливост, внимание и акуратност в работата и в обществените ти изяви. Ако е насочена към другиго, значи ще се страхуваш за бъдещето си. Ако ти заплашваш някого, ще съжаляваш за необмисленото си поведение или за прибързаното си отношение към някои хора.ако чуеш насън, отправена към тебе, е предупреждение за повече предпазливост, внимание и акуратност в работата и в обществените ти изяви. ако е насочена към другиго, значи ще се страхуваш за бъдещето си. ако ти заплашваш някого, ще съжаляваш за необмисленото си поведение или за прибързаното си отношение към някои хора.

За късмет, сподели с приятел: