0 / 5. 0

Tълкуване:

Водиш ли си насън записки, усърдието ти ще бъде възнаградено.Сънуваш ли, че получаваш или изпращаш телефонен, телеграфен или паричен запис, друг ще спечели от твоите постижения и усилия.Сънуваш ли магнетофонен или видеозапис, ще чуеш лоши неща за себе си, ще разбереш, че напразно си се доверявал на някого.Паричен запис ако получаваш насън, ще имаш доброжелатели.Изпращаш ли запис насън, ще се оплакваш от нещо; друг ако го получава или изпраща – веселие, радост.ако сънуваш, че получаваш или изпращаш паричен, пощенски или телеграфен запис, значи друг ще се облагодетелства от твоите заслуги и постижения. Ако в съня ти става въпрос за магнетофонен или видеозапис, ще чуеш неприятни неща за себе си или ще разбереш, че неоснователно си се доверявал на някои хора. Ако си водиш записки, усърдието ти рано или късно ще бъде възмездено.ако сънуваш, че получаваш или изпращаш паричен, пощенски или телеграфен запис, значи друг ще се облагодетелства от твоите заслуги и постижения. ако в съня ти става въпрос за магнетофонен или видеозапис, ще чуеш неприятни неща за себе си или ще разбереш, че неоснователно си се доверявал на някои хора. ако си водиш записки, усърдието ти рано или късно ще бъде възмездено.

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: