0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли, че се задушаваш, враговете ти ще се радват на успехи.Сънуваш ли, че друг се задушава, ще страдаш от ревност или други терзания.Ако се задушаваш насън, може да значи, че трябва да лекуваш бронхите.Задушен човек ако сънуваш, твой близък или роднина ще оздравее; може да значи и печалба.в съня издава мъчителни проблеми с конкуренти и врагове. Ако ти се задушаваш, неприятелите ти ще се радват на успехи. Ако друг се задушава, страдаш от ревност или други душевни терзания.Ако сънуваш, че се задушавате — това е предзнаменование за някакво заболяване, нужно е да лекувате бронхите си; ако виждате задушен човек — скоро ще оздравее ваш роднина, понякога този сън предсказва и парична печалба.в съня издава мъчителни проблеми с конкуренти и врагове. ако ти се задушаваш, неприятелите ти ще се радват на успехи. ако друг се задушава, страдаш от ревност или други душевни терзания.– Ако сънувате, че се задушавате — това епредзнаменование за някакво заболяване, нужно е да лекувате бронхитеси; ако виждате задушен човек — скоро ще оздравее ваш роднина, понякогатози сън предвещава и парична печалба– Ако сънувате, че се задушавате — това епредзнаменование за някакво заболяване, нужно е да лекувате бронхитеси; ако виждате задушен човек — скоро ще оздравее ваш роднина, понякогатози сън предвещава и парична печалба

За късмет, сподели с приятел: