0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако сънуваш жито — прекрасен сън, работата Ви ще Ви направи богати; ако го продавате — ще доживеете живота си в беднота; ако го купувате — изобилие; ако го чистите — грижи; ако го сеете или товарите — ще постигнете желаното; ако го отсявате — печалба; ако гори — предсказва глад и смърт; ако не са засегнати от огъня — плодородие и изобилие.Ако сънувате жито – работата ви ще ви направи богати.– Ако сънувате жито — прекрасен сън, работатави ще ви направи богати; ако го продавате — ще доживеете живота си вбеднота; ако го купувате — изобилие; ако го чистите — грижи; ако госеете или товарите — ще постигнете желаното; ако го отсявате — печалба;ако гори — предвещава глад и смърт; ако не са засегнати от огъня —плодородие и изобилие– Ако сънувате жито — прекрасен сън, работатави ще ви направи богати; ако го продавате — ще доживеете живота си вбеднота; ако го купувате — изобилие; ако го чистите — грижи; ако госеете или товарите — ще постигнете желаното; ако го отсявате — печалба;ако гори — предвещава глад и смърт; ако не са засегнати от огъня —плодородие и изобилие

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: