0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли, че виждаш евреин насън или че разговаряш с него, ще бъдеш излъган в сделка или ще ти дават празни обещания.Сънуваш ли, че биеш или обиждаш евреин в съня си, ти или твой роднина ще е принуден да странства из чужди държави.Сънуваш ли, че ти си евреин, ще получиш нещо по непочтен начин.ако видиш насън или разговаряш с него, ще те измамят в сделка или ще те излъжат с празни обещания. Ако ти си евреин, ще придобиеш нещо по нечестен начин. Ако биеш или обиждаш евреин, ти или твой близък ще странства прокуден из чужди държави.Ако видиш насън или разговаряш с него, ще те измамят в сделка или ще те излъжат с празни обещания. Ако ти си евреин, ще придобиеш нещо по нечестен начин. Ако биеш или обиждаш евреин, ти или твой близък ще странства прокуден из чужди държави.Евреин насън означава, че ще бъдете излъгани или че ще ви бъдат дадени напразни обещания.Ако сънувате, че обиждате евреин значи, че ваш роднина ще бъде принуден да обикаля в чужбина.Ако ви се присъни, че вие сте евреин означава, че ще придобиете нещо по незаконен начин.

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: