0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли съдебно дело, значи странични наблюдатели или случайно развитие на нещата ще решава съдбата ти.Ако сънуваш криминално дело, значи не трябва да вярваш на съветите на хората и да вярваш на информация, която е непроверена.Видиш ли насън, че си участник или водиш дело, означава, че скоро ще си изправен пред изпитание, чийто край ще зависи от решението взето на делото.Ако водиш или си участник в дело насън, някакво изпитание ти предстои; грижи с роднини.Ако спечелиш дело насън, ще имаш победа.че водиш или че си участник в него, ако сънуваш, значи ти предстои някакво изпитание. От изхода на делото зависи завършекът на изпитанието ти. Ако в съня ти става въпрос за съдебно дело, съдбата ти ще се решава от странични наблюдатели или от случайното стечение на обстоятелствата. Ако е криминално дело, не се вслушвай в чужди съвети и не се доверявай на непроверени данни.Че водиш или че си участник в него, ако сънуваш, значи ти предстои някакво изпитание. От изхода на делото зависи завършекът на изпитанието ти. Ако в съня ти става въпрос за съдебно дело, съдбата ти ще се решава от странични наблюдатели или от случайното стечение на обстоятелствата. Ако е криминално дело, не се вслушвай в чужди съвети и не се доверявай на непроверени данни.(съдебно) – Ако сънувате съдебно дело — ще бъдете принудени да прекъснете някакви връзки; ако вие го водите — грижи с роднини(съдебно) – Ако сънувате съдебно дело — ще бъдете принудени да прекъснете някакви връзки; ако вие го водите — грижи с роднини

За късмет, сподели с приятел: