0 / 5. 0

Tълкуване:

Деформирана глава в съня ти е знак, че ще се заблудиш за нещо.Прекалено голяма глава насън – недоимък и бедност, много космата – скръб, гола глава – късметът ще избяга от теб.Твърде малка глава в съня е знак за надежда.Окървавена глава сънуваш ли, голямо нещастие.Животинска глава в съня е знак, че ще ти се присмиват, агнешка глава – добра вест.Детска глава в съня – обещание за неочаквана радост.Сечеш ли глава насън – ще победиш враговете си, отсечена глава – ще премахнеш свой враг.Режеш ли глава на животно насън, ще имаш проблеми и неприятности.Сънуваш ли, че имаш само половин глава, ще постигнеш успех, на който не си и очаквал, че си способен.Собствената си глава ако сънуваш, късмет ще имаш, ще ти върви. Две глави ако имаш насън, благополучие ще имаш.Миеш ли главата си насън, ще решиш някакви проблеми, ще се отървеш от трудности.Ако те боли главата насън, чест и слава ще имаш.Глава с бяла коса насън е знак, че ще забогатееш. Бръснеш ли главата си насън, ще се срамуваш от нещо.Ако ходиш с високо вдигната глава насън, социалният ти статус в обществото ще се промени.ако сънуваш собствената си глава, ще имаш късмет. Ако е твърде голяма или с буйна коса, ще се радваш на чест и богатство, а ако е малка, остригана или плешива, ще те споходят бедност и сиромашия. Ако в съня ти главата ти е деформирана, скоро ще изпаднеш в заблуждение, а ако е окървавена, ще те сполети голямо нещастие. Ако сънуваш, че имаш две глави, чакат те благополучие и просперитет. Ако миеш главата си насън, значи ще се освободиш от грижи, ще ти провърви. Ако сънуваш главата си наранена или отсечена, ще загубиш богатството си или уважението на хората. Ако видиш отсечена глава, ще те измамят, ще изпаднеш в беда. Ако ти сечеш нечия глава, ще победиш враговете си и ще надвиеш конкурентите си. Ако насън имаш животинска глава, ще ти се присмиват. Ако режеш главата на животно в съня си, ще имаш неприятности и проблеми. Ако гледаш животински глави насън, значи хората, на които разчиташ, са далеч под очакваното професионално или морално ниво. Ако сънуваш, че имаш само половин глава, значи ще постигнеш успех, който надхвърля възможностите ти. Детска глава в съня е обещание за непредвидена радост. Ако сънуваш глава — този сън е свързан с ваши роднини или хора, които работят с вас; ако тя се усмихва — ще Ви обичат; ако има неприятно изражение — Вашите близки са доволни от вас; ако е отрязана — грози Ви опасност; ако е високо вдигната — ще настъпи промяна в общественото вя положение; ако я облягате на нещо — скоро ще бъдете тъжни; ако е голяма — ще получите чест н богатство; ако е малка — надежда; ако е овча — печалба; ако е на животно — беда; ако е отсечена — смърт за роднина; ако е с косми — скръб; ако е остригана — загуба; ако е красива — щастие; ако отсичате нечия глава — ще победите враговете си; ако е човешка — грижи; ако я миете — проблеми с мъж; ако са две на едно тяло — благополучие; ако са многоскандал в дома ви; ако е с много големи уши — слава; ако е сива — неприятности; ако е с бяла косабогатство; ако е арабска — далечно пътуване.Ако сънуваш собствената си глава, ще имаш късмет. Ако е твърде голяма или с буйна коса, ще се радваш на чест и богатство, а ако е малка, остригана или плешива, ще те споходят бедност и сиромашия. Ако в съня ти главата ти е деформирана, скоро ще изпаднеш в заблуждение, а ако е окървавена, ще те сполети голямо нещастие. Ако сънуваш, че имаш две глави, чакат те благополучие и просперитет. ако миеш главата си насън, значи ще се освободиш от грижи, ще ти провърви. ако сънуваш главата си наранена или отсечена, ще загубиш богатството си или уважението на хората. Ако видиш отсечена глава, ще те измамят, ще изпаднеш в беда. Ако ти сечеш нечия глава, ще победиш враговете си и ще надвиеш конкурентите си. Ако насън имаш животинска глава, ще ти се присмиват. ако режеш главата на животно в съня си, ще имаш неприятности и проблеми. Ако гледаш животински глави насън, значи хората, на които разчиташ, са далеч под очакваното професионално или морално ниво. Ако сънуваш, че имаш само половин глава, значи ще постигнеш успех, който надхвърля възможностите ти. детска глава в съня е обещание за непредвидена радост.Ако сънувате глава, то сънят ви е свързан с вашите близки или с хората, с които работите. Ако ви боли глава, чака ви голяма радост. Ако гледате гола глава, може да изгубите близък човек. Ако миете главата си насън, ще се отървете от грижите. Ако отсичате нечия глава, ще победите враговете си. Ако се сънувате с дълга, бяла коса, чака ви дълбока старост и хубав живот.– Ако сънувате глава — този сън е свързан сваши роднини или хора, които работят с вас; ако тя се усмихва — ще виобичат; ако има неприятно изражение — вашите близки са доволни от вас;ако е високо вдигната — ще настъпи промяна в общественото вя положение;ако я облягате на нещо — скоро ще бъдете тъжни; ако е голяма — ще иматечест н богатство; ако е малка — надежда; ако е на животно — беда; ако еотсечена — смърт за роднина; ако е с косми — скръб; ако е остригана —загуба; ако е красива — щастие; ако е човешка — грижи; ако я миете —проблеми с мъж; ако са две на едно тяло — благополучие; ако са много —скандал в дома ви; ако е с големи уши — слава; ако е с бяла коса —богатство– Ако сънувате глава — този сън е свързан сваши роднини или хора, които работят с вас; ако тя се усмихва — ще виобичат; ако има неприятно изражение — вашите близки са доволни от вас;ако е високо вдигната — ще настъпи промяна в общественото вя положение;ако я облягате на нещо — скоро ще бъдете тъжни; ако е голяма — ще иматечест н богатство; ако е малка — надежда; ако е на животно — беда; ако еотсечена — смърт за роднина; ако е с косми — скръб; ако е остригана —загуба; ако е красива — щастие; ако е човешка — грижи; ако я миете —проблеми с мъж; ако са две на едно тяло — благополучие; ако са много —скандал в дома ви; ако е с големи уши — слава; ако е с бяла коса —богатство

За късмет, сподели с приятел: