0 / 5. 0

Tълкуване:

птица ако видиш насън, ще претърпиш щети. Aко птицата те клъвне с клюна си, внимавай

За късмет, сподели с приятел: