0 / 5. 0

Tълкуване:

Влезеш ли насън в бърлога, значи, че ще се възползват от това, че си наивен и добър, за да те мачка.Видиш ли насън бърлога на диво животно, значи нещо те застрашава.Ако си в бърлога насън, ще направиш неочаквано откритие.на диво животно ако видиш насън, предстои ти опасност. Ако влезеш в нея, някой ще използва добронамереността или наивността ти срещу тебе самия. Ако сънуваш бърлога — очакват Ви неприятности; ако сте в нея — неочаквано за вас откритие.на диво животно ако видиш насън, предстои ти опасност. ако влезеш в нея, някой ще използва добронамереността или наивността ти срещу тебе самия.

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: