0 / 5. 0

Tълкуване:

Басма ако купуваш или шиеш в съня си, очаквай скоро да станеш жертва на измама.Ако насън носиш дрехи от басма, някой ще опита да злоупотреби с доверието ти.Купуваш ли басма насън, ще имаш нужда от пари.Имаш ли басма насън, материалното ти положение ще е добро.ако купуваш или шиеш насън, скоро ще те измамят. Ако носиш басмени дрехи, някой ще злоупотреби с доверието ти. Ако сънуваш басма — ще получите добро материално положение; ако я купувате — ще се нуждаете от пари.– Ако сънувате басма — ще имате добро материално положение; ако я купувате — ще се нуждаете от пари– Ако сънувате басма — ще имате добро материално положение; ако я купувате — ще се нуждаете от пари

За късмет, сподели с приятел: