0 / 5. 0

Tълкуване:

Балкон ако видиш в съня си,ще чуеш неприятни вести за далечни приятели.Ако сънуваш, че стоиш на балкон, значи ще пожънеш кратковременни успехи в работата си.Ако гледаш близък човек на балкон, скоро ще се разделите за дълго време.Ако стоиш непосредствено под балкон, няма да получиш признанието или наградата, които ти се полагат.Ако стоите на балкон с любимата жена и мечтаете, злословия от други хора ще ви донесат много неприятности.Ако ви се присъни разрушен балкон, ще запазите авторитета си пред другите.Ако видите много красиво направен балкон насън, ще бъдете повишен в службата.Скачате ли насън от балкон, очакват ви успехи в търговската сфера.Ако гледате надолу от балкон, в момента положението ви е доста нестабилно.ако видиш в съня си, ще чуеш неприятни вести за далечни приятели. Ако сънуваш, че стоиш на балкон, значи ще пожънеш кратковременни успехи в работата си. Ако гледаш близък човек на балкон, скоро ще се разделите за дълго време. Ако стоиш непосредствено под балкон, няма да получиш признанието или наградата, които ти се полагат. Ако сънуваш, че мечтаете на балкон с жена — пазете се от злословията, те ще Ви донесат неприятности; ако сте сам на него — Вашите качества ще Ви доведат до успехи, ако е разрушен — ще запазите авторитета си пред другите; ако е красиво направен — ще Ви повишат в службата; ако скачате от него — успех в търговските работи; ако гледате от него надолу — положението Ви е нестабилно.– Ако сънувате, че мечтаете на балкон с жена — пазете се от злословията, те ще ви донесат неприятности; ако сте сам на него — вашите качества ще ви доведат до успехи, ако е разрушен — ще запазите авторитета си пред другите; ако е красиво направен — ще ви повишат в службата; ако скачате от него — успех в търговските работи; ако гледате от него надолу — положението ви е нестабилно– Ако сънувате, че мечтаете на балкон с жена — пазете се от злословията, те ще ви донесат неприятности; ако сте сам на него — вашите качества ще ви доведат до успехи, ако е разрушен — ще запазите авторитета си пред другите; ако е красиво направен — ще ви повишат в службата; ако скачате от него — успех в търговските работи; ако гледате от него надолу — положението ви е нестабилно

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: