0 / 5. 0

Tълкуване:

Ходиш ли в шивашко или моделиерско ателие, значи няма да се разбираш с някой и ще имаш караница.Разглеждаш ли или посещаваш в съня си ателие на художник, значи ще имаш проблеми в личен план.на художник че посещаваш и разглеждаш, ако сънуваш, чакат те неприятности в личния живот. В ателие на шивач или моделиер ако ходиш насън, предстоят ти кавги, неразбирателство.Ако насън посещаваш и разглеждаш ателие на художник – чакат те неприятности в личния живот. В ателие на шивач или моделиер ако ходиш насън, предстоят ти кавги, неразбирателство.

За късмет, сподели с приятел: