0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли абатство, значи ще бъдеш закрилян, силно вярващ, ще имаш възвишени идеали.Абатство ако сънуваш, ще имаш интелектуални или материални затруднения.Развалено абатство е знак, че идва краят на мъките ти.Ако сънуваш абатство — ще получите морални или интелектуални затруднения; ако е развалено — идва край на мъките Ви или поне те няма да продължават дълго.Обител на душата. Закрила. Възвишени идеали. Несъкрушима вяра.Ако сънувате абатство ще имате морални или интелектуални затруднения;ако е развалено-идва край на мъките ви. Ако сънувате себе си като абат, пазете здравето си.

За късмет, сподели с приятел: