0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си патка с малки патенца, значи ще си в приятна компания и ще се веселиш.Убиеш ли патица насън, значи че в реалността ще придобиеш имот.Гониш ли патица в съня си, значи че късметът ти ще те изостави.Плуват ли в река или езеро патки в съня ти, значи ти предстои да получиш по-малко, отколкото очакваш.Уловиш ли дива патица в съня си, значи ти предстои щастлив брак.Ловиш ли патици насън, добър бизнес ще започнеш.Летящо ято патици в съня е знак за хубави вести.Пасеш ли или храниш патки насън, значи няма да са ти благодарни.Сънуваш ли, че ядеш патица, значи ще имаш много пари.Ако сънуваш, че си на лов за патици, значи ще имаш успехи.Видиш ли в съня си патици, значи ще имаш щастие в семейството.Ако сънуваш една или няколко патици — признак на злословие, дори можете да получите анонимно писмо, в което става дума за вас; ако убиете патица — нова имотна придобивка; ако ядете патица — пари; ако ги ловите — сполучлив бизнес ще започнете; ако летят — Вие ще излезете по-силен от една клевета.Ако видиш насън, ще имаш семейно щастие. Ако уловиш дива патица, чака те щастлив брак. Ако убиеш патица, наяве ще придобиеш имот. Aко гониш патица, късметът ще те напусне. Ядеш ли патица, ще имаш много пари, а патка с малки патенца в съня е обещание за веселие и приятна компания. Aко си на лов за патици, предстоят ти успехи. летящо ято патици е знак за добри новини, а ако плуват в река или езеро, значи ще получиш по-малко, отколкото очакваш. Aко храниш или пасеш патки, ще ти отвърнат с неблагодарност.Ако сънувате патица – злословие.– зло– зло

За късмет, сподели с приятел: