Основи на астрологията – Урок 1

Астрологията е наблюдение на взаимодействието между планетите и нашата Земя. (Астролозите наричат Слънцето и Луната планети за удобство, въпреки че всъщност те са светила. Оттук нататък “планети” се отнася за планетите и Слънцето и Луната). В продължение на хиляди години наблюдения са забелязани две неща:
  • Всяка планета представлява енергийна част от нашето същество или компонент на живота (напр. емоции, стил на общуване, стил на любов).
  • Положението на всяка планета на небето показва стила, в който се проявява компонентът на планетата.
Наталната астрология отбелязва, че положението на планетите в момента на раждането ви показва стила, в който компонентът на всяка планета се проявява в живота ви. Още в древен Вавилон астролозите са разделили небето на 12 части с различни стилове (или архетипи), които са били отбелязани. Това са 12-те зодиакални знака.
 
Основната астрология взема предвид четири неща:
  • Планетите (включително Слънцето и Луната)
  • Зодиакалните знаци, в които се намират планетите
  • Домовете
  • Аспекти
От нашата гледна точка на Земята планетите, Слънцето и Луната се движат в орбита около нас по видим път, близък до еклиптиката. По време на обиколката си те преминават през 12-те зодиакални знака. Повечето от вас знаят знака, в който се намира Слънцето по всяко време – Овен от края на март до по-голямата част на април, след това Телец, Близнаци и т.н. Слънцето преминава през всеки знак за един месец и обикаля целия зодиак за една година. Всъщност оттук идва и нашето понятие за “година”. Луната обикаля целия зодиак за един месец. Всъщност думата “месец” произлиза от “луна”. Цялата ни представа за време се е появила благодарение на слънчевите и лунните цикли около зодиака. Първите древни астролози са били много наблюдателни.
 
За да си представим пътя на Слънцето по-добре, можем да нарисуваме плосък, двуизмерен чертеж. Естествено, че ще нарисуваме кръг. Този кръг е нарязан на 12-те зодиакални знака. Планетите, както са определени от действителните им позиции в пространството, попадат в един от 12-те зодиакални знака. Всяка планета попада и в един от 12-те дома. Домовете ще бъдат разгледани по-късно. Аспектите са определени ъгли или степени на разделяне между планетите или между планета и точка. Като цяло аспектите между планетите са определящият фактор, който решава дали енергията на дадена планета ще се прояви лесно или трудно (положително или отрицателно) в живота ви. Това е така, защото традиционно някои аспекти се считат за отрицателни, а други – за положителни. Съвременните астролози са се развили и са обявили, че всички аспекти могат да се използват конструктивно. В астрологията аспектите са там, където се развива действието. Без аспекти, небесната сцена и планетарните актьори са тихи и неподвижни. Аспектите пробуждат планетите за пълноценно изразяване на техните енергии. Повече за аспектите ще научите в урок 9.
 
За целите на организацията астролозите съставят карти, които включват всичко, споменато по-горе. Астрологичната карта е карта на небето за определен момент от време. Астрологичната карта се нарича хороскоп. В древността не е било прието те да се съставят за времето на раждане на хората. Те са били съставяни за времето на определени събития, като войни, коронации или фестивали. Само фараоните и царете са имали такъв хороскоп за времето на раждането си. В днешно време всеки може да си направи рождена карта. Рождената карта се нарича взаимозаменяемо натална карта или хороскоп. Рождената карта е вашият истински хороскоп, но вече не използваме много тази дума, защото тя е девалвирала и означава “фалшиво дневно предсказание, основано само на вашия слънчев знак”. Рождената карта може да бъде съставена само с точна рождена дата, час на раждане и място на раждане. Ние вярваме, че вашата рождена карта е най-ценният инструмент, който можете да притежавате.
 
За удобство астролозите използват символи вместо думи в картите. Така е по-лесно да се види цялата информация, подредена в картата. В следващия урок (Урок 2), ще отделим малко време за да научим какви символи се използват в астрологията и какво значение има всеки от тях.. След това ще продължим към Урок 3: “Разположение на рождената карта”.
Към Следващия Урок

Съдържание на курса

 

Урок 1: Основи на астрологията

Кратко въведение и обяснение на основната терминология


Урок 2: Символи в астрологията

Най-често срещаните астрологични символи, глифове, знаци и тяхното значение.


Урок 3: Рождена Карта

Описание на частите на рожденното колело, тяхната важност и значение


Урок 4: Астрологични домове

Въведение в различните астрологични домове


Урок 5: Планетите в Астрологията

Значението на планетите в Астрологията


Урок 6: Какво са Асценденти?

Какви са изгряващите знаци и каква е тяхната роля?


Урок 7: Елементи и Полярности

Какво представляват зодиакалните елементи, качества и полярности?


Урок 8: Зодиакални Знаци

Въведение в зодиакалните знаци и символи


Урок 9: Аспекти и Сфери

Информация за напреднали астролози


Урок 10: Разчитане на Вашата рождена карта

Научете се как да разчитате своята рождена карта


За късмет, сподели с приятел: