Аспекти и сфери в астрологията – Урок 9

Аспектите в астрологията са изключително важни при тълкуването на всяка карта. Аспектите показват как всъщност се проявяват различните планетни и знакови енергии. Те показват, наред с други неща, дали ще има борба или лекота. Без да се отчитат аспектите в картата, разчитането е непълно и в крайна сметка неправилно. Имайте предвид това, когато започнете да четете тълкуванията на вашите планети в знаците на вашата карта – аспектите разказват повече от историята.
 
И така, какво представляват аспектите в астрологията? Най-просто казано, аспектите са връзка или отношение между две или повече планети. Тази връзка винаги променя тълкуването на съответните планети и знаци. Когато планетите са в аспект една спрямо друга, тълкуванията им трябва да се смесват в зависимост от естеството на аспекта.
 
За да бъдем точни, аспектите са специални степени на разделение между планетите по отношение на Земята. Тъй като астрологията се фокусира върху взаимодействието между небесните тела и нашата Земя, ние възприемаме геоцентричен (ориентиран към Земята) поглед върху небето. Следователно се наблюдава, че планетите обикалят с различни скорости в приблизително една и съща равнина в пространството.
 

 
В резултат на тези движения на планетите между тях се образуват различни ъгли, измерени в градуси, дъгови минути и дъгови секунди, които се виждат от Земята. В математиката ъгълът се дефинира като част от окръжност, образувана между две прави, които се пресичат във върха. Представете си, че Земята се намира в центъра на окръжността. След това си представете, че от всяка от двете планети до Земята се прокарва линия, така че Земята да е върхът на ъгъла. Броят на градусите между двете линии, свързващи двете планети по отношение на Земята, формира ъгловото отношение – аспекта – между двете планети. Аспектите се разглеждат не само за планетите, Слънцето и Луната, но и за точките на Асцендента и Мидхайвана.
 

Пример за аспект

 
На това примерно изображение Слънцето и Луната са в аспект “квадрат”. Те са на разстояние 90° един от друг, както можете да видите по ъгъла, образуван от сивите линии. Астролозите обаче не обозначават аспектите по този начин, тъй като това би довело до заплитане на линиите в рождената карта. Вместо това ъгловите отношения се обозначават с една линия, свързваща двете планети в аспект. Така във всяка астрологична карта аспектът квадрат ще бъде обозначен с линия като червената на изображението по-горе.
 
Определени степени на ъглополовящата са много важни в астрологията. Те се наричат “основни аспекти”. Основните аспекти са: 0° (съвпад), 60° (секстил), 90° (квадрат), 120° (тригон) и 180° (опозиция).
 

Какво представляват сферите?

Сега на аспектите се дава поле, в което те оказват влияние. Например, въпреки че аспектът квадрат е 90°, две планети, които са на 95° (или 85°) една от друга, все още се смятат за квадратни аспекти. Тази граница на влияние се нарича “сфера” в астрологията. В примера с 95° той се счита за квадратен аспект с орбита от 5°, тъй като се отклонява с 5° от точния квадрат. Допустимата сфера на влияние е количеството, с което двете участващи планети могат да се отклонят от точния брой градуси на аспекта и все още да се счита, че имат аспектно влияние. Повечето астролози използват допустима орбита от само 6° за основните аспекти и 2° или 3° за второстепенните аспекти. Въпреки това допустимата сфера се увеличава до 10° (или 8°), ако включва Слънцето или Луната. Това е въпрос на предпочитание, но в действителност колкото по-малка е сферата, толкова по-значим е аспектът, като сфери под 1° са най-силните аспекти на влияние.
 
Както ще видите по-долу, всеки аспект може да се определи като кръг, разделен на число. Пълният кръг е 360°. Все пак, за да избегнете объркване, обърнете внимание, че астрологичната карта е разделена на 12 знака от по 30° всеки. Тогава квадратният аспект (90°) ще бъде между планети, които се намират в един и същи градус, но на три знака разстояние. Секстилът ще бъде на разстояние два знака, тригонът ще бъде на разстояние четири знака, а опозицията ще бъде на разстояние шест знака.
 
Могат да се напишат много страници, в които да се опише динамиката на всеки аспект, но тук ще се спрем накратко. Имайте предвид, че с нарастването на знанията ви по астрология и с натрупването на опит в тълкуването на картите можете да добавите собствена представа за това как се проявяват аспектите.

Основни аспекти

Свързване

 
Конюнкцията (0°) е кръгът, разделен на единица (при което конюнкцията може да се определи като разстояние от 360°, което е същото като 0° в кръга). Това е много динамичен аспект, тъй като бележи силен фокусен потенциал за изразяване заедно със склонност към пряко действие и самодраматизиране. Двете планети в съвпад се смесват, сливат и усилват. Планетите в съвпад трябва да се тълкуват като съчетание, в което планетите работят заедно. Това може да бъде нещо добро, ако двете планети се разбират (като да речем Венера и Луната), но може да бъде нехармонично, ако двете планети са несъвместими (като да речем Марс и Нептун).
 

Секстил 

 
Секстилният аспект (60°) е кръгът, разделен на шест. Представлява лесен поток от възможности или идеи, които, ако се предприемат действия, ще помогнат за реализирането на целите на индивида. Той може да показва и таланти. Това е хармоничен аспект, при който енергиите на участващите планети си сътрудничат добре и работят комфортно заедно. Въпреки че традиционно е положителен аспект, той не е динамичен. Този аспект е по-скоро пасивен и не е задължително да даде тласък за извършване на нещо. Аспектът секстил може да се характеризира като липса на търкания. Основната причина, поради която той се смята за положителен, е, че няма да наруши нищо. Това обикновено е приятно, но понякога може да остане незабелязано.
 

Квадрат

Квадратът (90°) е кръгът, разделен на четири. Този аспект предполага ограничения и предизвикателства. Това е динамичен аспект, тъй като предизвикателствата ви притискат да работите по проблемите, представени от участващите планети. Планетите в аспект квадрат са в противоречие. Те са в конфликт, който води до раздразнение; постиженията се забавят, въпреки че търпеливата упорита работа може да доведе до успех чрез интегриране на двата принципа. Традиционно това е негативен, нехармоничен аспект. Засегнатите планети и домове са области от живота на индивида, в които трябва да се направят корекции и да се положат огромни усилия за реализиране на постиженията.
 

Тригон

 
Тригонът (120°) е кръгът, разделен на три. Той се счита за най-щастливия аспект. Аспектът тригон представлява лесно протичаща енергия между участващите планети, която носи късмет, възможности и вродени творчески таланти. Но дори твърде много от едно добро нещо може да бъде лошо – лекотата, която тригонът носи, понякога може да се приеме за даденост, а талантите да останат неизразени. В древността се е смятало, че този аспект води до мързел (дължащ се на добрия късмет), който се е считал за зло. Но по-често аспектът тригон е склонен да прояви най-приятния потенциал на участващите планети.

Опозиция

Опозицията (180°) е кръгът, разделен на две. Планетите в опозиция ще се появят точно една срещу друга в рождената карта. Този аспект показва фундаментална полярност или двойственост; ситуация, в която човек трябва да си сътрудничи с другите или да скъса с тях. Той създава напрежение, водещо до разочарование, въпреки че обективността може да доведе до деликатно балансиране на противоположностите. За разрешаването на напрежението помага компромисът между двете енергии, в противен случай те подскачат напред-назад, съревновавайки се за централно място в живота ви. Компромисът може да бъде постигнат, като приемете, че двете са части от едно цяло. По принцип това се счита за нехармоничен аспект.
 

Малки аспекти

Полусекстил (полусекстил – астрологичен аспект, символ на глиф)

Полусекстилът (30°) е кръгът, разделен на 12. Този аспект е много лек, едва забележим, почти незначителен. Някои астролози го смятат за леко благоприятен, но тъй като свързва знаци с различни елементи и качества, всъщност може да е леко труден, неудобен или неприятен. Този аспект трябва да се тълкува, като се вземе предвид останалата част от картата, за да се получи повече информация. Този незначителен аспект обикновено се потвърждава от други неща, посочени в картата.
 

Полуквадрат

Полуквадратът (45°) е кръгът, разделен на 8. Той е подобен на квадрата, но е по-малко интензивен. Този аспект предполага търкания, пораждащи дребни вътрешни конфликти или разочарования, които могат да бъдат досадни.
 

Сескуадрат (Сескуадрат – астрологичен аспект, глиф символ)

Сескиквадрат (135°), известен още като сескиквадрат, е 3/8 от кръга или “квадрат и половина”. Този аспект обозначава същото триене като полуквадрата, но това раздразнение има тенденция да поражда външни трудности (докато полуквадрата се свързва по-скоро с вътрешен конфликт).
 

Квинкункс (или инконюнкт) (астрологичен аспект на квинкункс)

Квинкюнксът (150°) е 5/12 от кръга. Този аспект изисква непрекъснати корекции. Той не е непременно отрицателен, но носи напрежение, известни трудности или стрес. Понякога това може да се отрази на здравето. Той може да показва обстоятелства, които са наложени на човека, или самозабравяне по отношение на тази област от живота.
 

Квинтил

Квинтилът (72°) е кръгът, разделен на пет. Квинтилите предполагат артистични или творчески таланти, особено умствени, както и гъвкавост и автентична индивидуалност. Смята се за леко благоприятен. Биквинтилът (144°, ) се разглежда по същия начин като квинтила.
 
Ако сте стигнали дотук, поздравления. Все още има много, много какво да научите в областта на астрологията. 
 
С наученото досега можете да започнете да тълкувате своята натална карта. Може би ще искате да започнете с картата на близък приятел или роднина, вместо със себе си, тъй като сме склонни да използваме розови лещи, когато проверяваме себе си. Въпреки че розовите очила имат своето място, те не са полезни, когато се опитваме да направим точна равносметка на нашите силни и слаби страни, стремежи и потенциал.
 
За късмет, сподели с приятел: