Проверка на ефективността на съня

Ефективен сън
Не бива да се подценява ролята на съня в човешкия живот. По време на сън протича своеобразен текущ ре­монт на биоструктурите: усилено неутрализиране и отде­ляне на токсични вещества, нормализиране на такива важни процеси като обмяната на веществата и енергийния обмен. При пълноценен сън организмът се зарежда с фи­зиологично нормална енергия, което се доказва от факта, че при естествено събуждане в организма преобладава енергията Ин (Ян е бодърстването, Ин — сънят). Заради това е вяжно сънят да е ефективен!Ето няколко начина да разберете дали сънят ви е бил ефективен:Цветът на бялото на окото и конюнктивата при спаз­ване на всички условия за нормален сън трябва сутринта да бъде по-блед, отколкото преди сън.Сутрин трябва да се чувствате бодри и добре отпочинали.Добър признак са сънищата с изключение на кошма­рите, възникващи върху основата на физиологическа па­тология.
За късмет, сподели с приятел: