Тълкуване на съня

български азбучен съновник
Прието е да се смята, че колкото по-ясно си спомняте един сън, толкова по-голямо е значението му. За жалост виденията и внушенията на съня бързо избледняват в па­метта и, ако искате да ги тълкувате, трябва да имате вина­ги под ръка лист и молив, и веднага след събуждане да за­писвате всички подробности. Така ще можете по-късно да ги анализирате спокойно, без да пропуснете нещо важно. Когато ви се стори, че някой сън съдържа предсказа­ние, първо си го припомнете подробно. След това опреде­лете основните елементи в него и ги анализирайте поот­делно. Първо игнорирайте всичко, свързано с ежедневието ви — например ако всяка сутрин отивате на работа с влак и сънувате как се качвате във влака, то ясно е, че това няма никакво специално значение. После игнорирайте и онези картини, които имат връзка със случилото се през послед­ните няколко дни от живота ви, както и онези детайли, ко­ито са реминисценции от детството ви. Онова, което оста­не, ще бъде обект на тълкуванието. Започнете с най-важно­то — картината, която си припомняте най-ясно и отчетли­во. Разгледайте я много подробно, като включите дори и най-дребните детайли, които си спомняте, както и онези, които ви се струват на пръв поглед противоречиви — те също са важни за крайния резултат.
За късмет, сподели с приятел: