Изкуството на съня

Напрежението е в основата на много болести. То бав­но, но сигурно убива. Високата интензивност на съвре­менния живот и неумението да управляваш самия себе си водят до постоянна напрегнатост. Напрежението е главният недостатък в културата на съвременния човек. Затова отпускането е главното усло­вие за изцелението му.

В тибетските манастири учениците са обучавани на отпускане (ментална релаксация), и преди всичко на уме­нието да се пада. Човек трябва да умее да падне, за да се изправи красиво и да избегне счупвания. Защо в повечето случаи падането на малкото дете не предизвиква счупвания? Защото децата са отпуснати. Това не винаги се отдава на възрастните.

Съвет към всички: бъдете отпуснати, като децата!

Наблюдавайки европейците, забелязвам, че те напъл­но са загубили способността да се отпускат. Затова уж “здравият” човек, преди да тръгне по пътя на физическо­то и духовно усъвършенстване, тоест на управлението на мисълта, трябва да тренира постигането на вътрешен по­кой.

Според източната философия за постигането на със­тояние на вътрешен покой трябва да се достигне равнове­сието Ин-Ян, хармония с космоса и природата. Но ще се постарая да не се задълбочавам в света на източните по­нятия, които са непознати за повечето читатели. Ще го кажа простичко: необходимото спокойствие и почивката са основните условия за възстановяване на здравето. Това е първата и най-важна бариера, за преодоляването на ко­ято са необходими тренировки.

В делничния живот човек често изпитва умствено и физическо напрежение. Като естествена форма на отпус­кане се явява сънят. Още древните мъдреци на Индия са забелязали, че в работещите и напрегнати мускули се об­разуват разпадни продукти, предизвикващи чувство на умора. А отпуснатият мускул позволява на кръвта да неут­рализира токсините. Това наблюдение довело древноин-дийските учени до мисълта чрез специални упражнения да постигнат мускулно и психическо отпускане. В това преуспели йогите.

За късмет, сподели с приятел: