Контрол на събуждането

Контрол на събуждането, една стандартна техника, която можете да използвате, за да се събуждате без будилник. Това помага за развитието на контрол на ума. За да използвате контрола на събуждането, упражнете се да се събуждате без будилник. Също можете да се научите да оставате будни за по-дълго време, ако се налага. Ще навлезете в ниво … Продължение