Щ – щастие

Щаб – Ако сънувате или сте в щаб — избягвайте да отсъствате от дома си

Щайга – повишение

Щангист – Ако сънувате или разговаряте с щангист — не губете безцелно времето си; ако сте вие — тежък и непосилен труд

Щанд – Ако сънувате или работите зад щанд — ще попаднете в неприятна ситуация; ако по него има стока — интриги; ако е празен — малка загуба; ако е стар и мръсен — неприятности в любовта

Щастие – здраве

Щедрост – Ако сънувате, че вие или друг е щедър с някого — ще получите пари и наследство

Щепсел – Ако сънувате или поправяте щепсел — вашите познания са неограничени в работата ви; ако е изгорял — здравето ви се нуждае от пари

Щик – Ако сънувате или носите щик — вие сте избрали верния път; ако е кървав — дебне ви опасност; ако се ударите на него — ще ви нанесат поредният удар

Щипане – болест

Щипци – Ако сънувате щипци — вие сте двулични и това не се харесва на приятелите ви

Щракане – ще имаш неприятно посещение

Щраус – страх

Щука – новина

Щурец – влюбване

Щъркел – Ако сънувате щъркел — кражба; ако е кацнал на дома ви — ще си родите дете; ако го хванете — любов; ако е в гнездото си — ще загубите любовника си; ако са много — време е да осъществите вашите планове; ако го убиете — ще победите вашите врагове; ако военен сънува щъркел — ще имате проблеми с командирите си