Символично значение на оснвните видения от съня

Сънуването на остър предмет като нож, ножици, меч, шпага, рапира и други подобни означава, че трябва да чакате лоши новини.

Чисти и блестящи повърхности предсказват добър късмет, а мръсни и матови — лош късмет или болест.

Изкачването (по каквато и да е стълба или ескалатор) винаги е знак за успех, а слизането или падането говори за несполука, провал. Колкото по-нависоко сънувате, че се из­качвате, толкова по-голям ще е успехът ви, а колкото по-на-дълбоко пропадате, толкова по-големи ще са неуспехите.

Сънищата, свързани с приятното прекарване на вре­мето, могат да показват както добър, така и лош късмет. Ако сънувате, че сте на кино, на театър или на танци и се забавлявате, значи ще ви върви. Ако обаче се чувствате отегчени, не ви харесват пиесата или филмът, отменя се представлението и т.н., значи няма да ви върви.

В зависимост от вида си или от контекста едни и същи сънувани предмети и явления могат да имат различни тълку­вания. Така например пълен бюфет означава изобилие и ма­териално благополучие, а празен бюфет — бедност и мизерия. Спокойната водна повърхност обещава добър късмет, а бур­на, мрачна, черна вода — нещастие. По-долу са изброени ня­кои други сънувани образи, които могат да бъдат използвани като основа за различни тълкувания на сънищата:

Аромати

Килвр

Мост

Растения

Банка

Клетка

Небе

Слама

Букви

Кошница

Облаци

Стъкло

Въздух

Купа

Пазар

Трева

Вятър

Лоза

Пейзаж

Ферма

Градина

Магазин

Питие

Хамбар

Жътва

Мазе

Поле

Чаша

Канал

Метла

Пътеки

Шосе

Ако сънувате, че преодолявате някакви препятст­вия, това означава, че и наяве ви очакват трудности и спънки. Например ако в съня си неочаквано се изправяте пред врата — очаква ви препятствие. Отворите ли тази врата насън, ще се справите лесно и наяве, ако обаче вра­тата се окаже заключена — препятствието е непреодоли­мо. Пречки и спънки предсказват насън и следните неща:

Борба

Ключалка

Планина

Укрепление

Босоног

Кула

Плик

Урва

Въпроси

Лабиринт

Портал

Ходене

Движение

Ловуване

Пропаст

Хълмове

Долина

Мълнии

Прозорец

Цип

Дупка

Наводнение

Пясък

Чекмедже

Жив плет

Ограда

Скали

Шев

Затвор

Остров

Скачане

Яма

Изпити

Патерици

Стена

Каньон

Пещера

Съперничество

Прието е да се смята, че някои сънища показват, че ще се случи противополжното на онова, което е сънувано и те се наричат „обратни” сънища. Например сън,в който има мизерия и плач,се приема като знак за идването на щастливи дни. Други сънища с подобно тълкувание са:

1

амбиция/пречка

6.

критика/висока оценка

2

безнадеждност/обнадежденост

7.

подценяване/превъзходство

3

богатство/бедност

8

радост/съжаление

4

загуба/печалба

9

спокойствие/тревога

5

караница/привързаност

10

страх/смелост

За късмет, сподели с приятел: