Любопитно за съня

Сънят е велико тайнст­во и ако човек си мисли, че да спи е тъпо, защото тогава нищо не се случва, дълбоко се лъже.

По време на сън тялото и мозъкът не са изключе­ни, напротив точно тогава те са особено активни. Тялото е нащрек и очите се движат бързо под клепачите наляво и надяс­но, сякаш следят интерес­на партия тенис. Дори и след това нищо да не си спомняш, ти сънуваш на всеки 90 минути. Учените са установили, че сънуването е нещо жизненонеобходимо и онзи, който няма тази възможност, става нервен и податлив на заболявания..

Картините, които се появяват, говорят много неща, защото по време на сън се изразяват най-различни желания, поняко­га изплуват варианти и решения на училищни и семейни проблеми, страхо­ве и комплекси.

Сънищата са препълне­ни със символи и всеки, който гледа на света в образи и картини, може да извлече много ценни поуки. Научно обяснено е, че животните не са лише­ни от това чудесно прежи­вяване. Котките например сънуват, че хващат миш­ки, зайците се спасяват от ловци и хищници, плъхо­вете се отправят на авантьористични пътешес­твия или с други думи те „виждат” всичко онова, важно за всекидневното им оцеляване.

Сънищата са препълне­ни със символи и всеки, който гледа на света в образи и картини, може да извлече много ценни.

ТУК можете да намерите още много интересни факти за съня.

За късмет, сподели с приятел: