Контрол на съня

Контрол на съня, една стандартна техника, която можете да използвате, за да навлезете в нормален, физиологичен, естествен сън, където и да е и когато и да е, без употреба на успокоителни.

Когато е нужно да използвате контрол на съня, ще навли­зате в ниво 1 чрез метода 3 до 1. Когато се окажете на ниво 1, използвайте стандартната техника на контрол на съня.

Щом се окажете на ниво 1, ще си представите една черна дъска. Представете си, че държите в ръце тебешир и гъба.

Тогава ще нарисувате мислено един голям кръг на черната дъска. След това ще напишете едно голямо Х вътре в кръга. После ще изтриете Х, като започнете от центъра, изтривайки към линията на кръга и внимавайки да не изтриете самия кръг.

Щом изтриете Х от вътрешността на кръга, вдясно над кръга напишете думата „по-дълбоко”. Всеки път, когато на­писвате думата „по-дълбоко” ще навлизате в по-дълбоко, по-здравословно ниво на съзнанието в посока към нормалния, естествен, здравословен сън.

После ще напишете едно голямо 100 вътре в кръга и след това ще започнете да изтривате числото 100, като внимавате да не изтриете кръга. Щом числото 100 бъде изтрито, вдясно над кръга напишете отново думата „по-дълбоко”.

Всеки път, когато повтаряте думата „по-дълбоко”, ще навлизате в по-дълбоко, по-здравословно ниво на съзнанието в посока към нормалния, естествен, здравословен сън. Ще продължите да пишете числа в кръга докато навлезете в нормален здравословен, физиологичен сън.

Когато заспивате с помощта на контрол на съня, ако някой ви повика или в случай на опасност, или в който и да е спешен случай, ще отворите очи, ще сте напълно будни, ще се чувст­вате чудесно и по-добре от преди.

Когато заспивате с помощта на контрол на съня, ще се събуждате в обичайния или в желания час и ще сте напълно будни, ще се чувствате чудесно и напълно здрави.

Можете да намерите още любопитни факти за съня ТУК.

За късмет, сподели с приятел: