Контрол на събуждането 2

При техниката за контрол на събуждането е включена една автоматична система, за да използваме човешката интелигент­ност, която ще ни помогне да постигнем цели във физическото измерение. Ще разгърнем по-късно това значение, когато науча­ваме други техники, които ще прилагаме в духовното (субективното) измерение, за да постигнем резултати във физическото (обективно) измерение.

Вие като човешки същества притежавате два вида енергия -биологична интелигентност и човешка интелигентност. Биоло­гичната интелигентност е вашата жизнена програмираност. Човешката интелигентност е това, което религиите наричат душа или дух, а учените от по-ново време – съзнание.

Човешката интелигентност използва фантазията, за да се свързва с биологичната интелигентност. След като притежавате човешка интелигентност, не оставате приковани към програмираността, с която започват всички живи същества. Можете да промените програмираността си с помощта на човешката интелигентност.

Не е необходимо да използвате някаква физическа причина, за да се събудите, можете да използвате за това човешката си интелигентност. За да направите това, трябва да се намирате на честотата Алфа, с десет мозъчни пулсации в секунда, когато навлезете в това равнище, след като сте си легнали и използвате фантазията си, за да определите времето, когато искате да се събудите, ще се събудите точно в определения момент. Понякога сякаш ви събужда глас от друго измерение. Понякога може да се събудите с мисълта, че ви е събудил лаят на куче или клаксонът на автомобил. Така човешката интелигентност използва фанта­зията, за да привлече вниманието ви.

Може би имате едно свое копие в друго измерение и това копие наричаме човешка интелигентност. Наблюдавали сме явле­ния, които е трудно да се обяснят. Например един хипнотизатор може да каже на човек, който спи дълбоко, че след 2865 минути ще го засърби носа и той ще го почеше точно за една минута, след което сърбежът ще престане. След това хипнотизаторът събужда човека от хипнозата, като му дава команда, че няма да си спомня съзнателно това, което му е казал. Точно в определе­ното време човекът започва да си чеше носа. След една минута ще спре.

Кой е отчитал времето? Кой му го е припомнил? Кой му е казал: „Можеш да спреш сега, мина една минута.”

Не ни интересува как ще се събудите сутринта. Реалната ни цел е да развиете способността да използвате човешката инте­лигентност, за да изградите основи, които ще ви бъдат необхо­дими по-късно, когато усвоявате други техники.

Упражнявайки тази техника, ще разгърнете способността за контрол на ума и ще действате по-добре с техниките, които ще научите по-късно и най-вече онези от МС 303 и МС 404, които се занимават с въпросите на здравето. Едно от първите неща. което научавате чрез Метода Силва, е как да използвате фантазията си, за да отпуснете тялото си. Сега ще направим още една крачка и ще се научим как да използваме фантазията като средство за общуване, за да си сътрудничим съзнателно с човешката интелигентност и да предизвикаме промени във физическото измерение.

Можете да намерите още любопитни факти за съня ТУК.

За късмет, сподели с приятел: