Чавдар
Чавдар има имен ден на денят на Всички Български светии
, което се пада втората неделя след Петдесетница.
Счита се, че името Чавдар произлиза от персийската дума cahdar, което значи сановник или големец. В България името е видоизменено покрай турската дума cavdar, което значи ръж.

Чудомир
Името Чудомир има значението
 на “дете на мира” или “дете на света”, защото е видоизменена форма на Чедомир. Не е ясно кога Чудомир има имен ден.  

За късмет, сподели с приятел: