Силата на името и неговата стойност отдавна са увековечени в прозата, поезията и религиозните церемонии. Всеки разпознава себе си по име.

Въпросът е: Какво означава моето име и как името влияе на характера на човека?

Нека да разгледаме какво представлява името. То е групиране на няколко букви от азбуката или други символи, които представляват идентификация на човек или предмет.

Единственото нещо, което отличава човешките същества от животинското царство, е човешкият ум, който има способността да разсъждава на съзнателно ниво. За да мисли съзнателно, човек трябва да използва език. Този момент обикновено не се оценява, но той е жизнено важен. Невъзможно е да се мисли без език. Какво позволява на езика да служи по този начин? При езиците, които имат азбуки, буквите са поставени в определена последователност в азбуката, т.е. в английската азбука “А” е винаги на първа позиция, “Б” – на втора и т.н. Всяка азбука е азбука, защото символите се разпознават по формата или звука си в определен ред – ако се промени редът, се получава объркване.

Езикът не се състои само от звуци и азбучни символи. Какво е това, което езикът изразява? Не е ли това интелигентност? Не е ли интелигентността умствена сила? Не се ли учим чрез образованието – използвайки езика – да развиваме интелигентност, която се признава за умствено развитие и индивидуалност на личния ум?

Връзката между човешката интелигентност, ума, езика и реда на буквите в азбуката е ключът към измерването на човешкия ум и решаването на главния проблем на умственото несъответствие и дисбаланс.

Подготвили сме ви списък с  повечето от имената , които се използват в България. Разделени са според буквата, с която започват. Вижте какво означава името ви и кога имате имен ден:

За късмет, сподели с приятел: