Да направим спането си ефективно 3

Ето още няколко неща, с които можете да направите спането си по-ефективно:

Постелята не трябва да е прекалено мека, защото в такъв случай е трудно да се отпуснат мускулите, но и не бива да е прекалено твърда, понеже упражнява силен на­тиск върху мускулите и костите, което води до ацидоза. Желателно е да се завивате с вълнено одеяло. Под глава­та се слага само една, но достатъчно мека възглавница, за да не притиска главата и ушите. Възглавницата не бива да се поставя под раменете. Недопустимо е главата да виси от нея. За избягване на отоци и на трудности в кръвооб­ращението не бива да се слага ръка под главата.

За да заспите по-бързо и да повишите ефективност­та на съня, трябва да почувствате отпускане на мускулите. Отпуснатият мускул е топъл, изпълнен с кръв, тежък, из­ключен от мозъка и не изпълнява заповедите му.Когато мускулът е отпуснат, за неговата жизнена дей­ност е достатъчно малко количество енергия. Отпускането на мускулите на цялото тяло, може да стане постепенно и на части: отначало краката, после мускулите на ръцете, на коремната преса, на гърба и, ко­ето е особено важно, на врата, защото при напрежение на вратните мускули главният мозък работи активно и се зас­пива по-трудно.

За да не се възбуждат съответните нервни центрове при светлинни дразнения, трябва да поставите върху очи­те си лека тъмна превръзка, най-добре памучна.

Можете да проверите дали сте постигнали ефективност при спането ТУК, а ТУК ще откриете други съвети за това.

За късмет, сподели с приятел: