• aко видиш в съня си, е знак за временни затруднения или препятствия в начинанията ти
За късмет, сподели с приятел: