• в съня е знак, че ще се страхуваш от конкуренцията на силен противник, ще те плаши или смущава присъствието на някой по
За късмет, сподели с приятел: